Disclaimer VersTrade


Deze Website (www.verstrade.nl) en de online Applicatie (de Applicatie van VersTrade) is
eigendom van VersTrade Nederland B.V., gevestigd aan de Computerweg 16, 3542 DR te
Utrecht, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
77266560.
Op het gebruik van deze Website (www.verstrade.nl) en online Applicatie (de Applicatie van
VersTrade) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken
van de Website en/of Applicatie gaat u akkoord met de toepassing van deze disclaimer.


Inhoud


VersTrade behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de
Website, Applicatie en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder u daarvan in
kennis te hoeven stellen.
VersTrade streeft ernaar om op de Website en Applicatie altijd de juiste en actuele informatie
aan te bieden. Hoewel deze informatie zorgvuldig wordt samengesteld, staat VersTrade niet
in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie en is het gebruik van de
(informatie op) de Website en Applicatie voor eigen risico
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de Website en/of
Applicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens zijn alle prijzen getoond op de
Website en/of Applicatie onder voorbehoud van fouten.


Aansprakelijkheid


Aan de informatie op de Website en/of Applicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
VersTrade aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het
gebruik van de informatie op de Website en/of Applicatie, het niet goed functioneren van de
Website en/of Applicatie of van het gebruik van de Website en/of Applicatie in het algemeen.
VersTrade is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van
(informatie op) de Website of Applicatie. Indien u handelingen verricht op basis van
(informatie op) de Website of Applicatie is dit voor uw eigen risico.
VersTrade is tevens niet aansprakelijk voor (schade ten gevolge van) het niet toegankelijk of
beschikbaar zijn van de Website en/of Applicatie.
Sommige Gebruikers (personen die gebruik maken van de Website en/of Applicatie) kunnen
zelf inhoud plaatsen op de Website en/of Applicatie. Ondanks dat VersTrade er alles aan
doet om misbruik te voorkomen, is VersTrade niet aansprakelijk voor informatie die
Gebruikers op de Website en/of Applicatie plaatsen. Indien er klachten zijn omtrent de
informatie die door derden op de Website en/of Applicatie wordt verstrekt, kunt u contact
opnemen met de klantenservice van VersTrade. VersTrade kan op basis van deze klacht de
inhoud en informatie onderzoeken en indien nodig, ingrijpen.


Websites van derden


Deze Website en/of Applicatie kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. VersTrade
heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid of inhoud daarvan. VersTrade is dan ook niet aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten


Alle publicaties en uitingen van VersTrade zijn beschermd door auteursrechten en andere
intellectuele eigendomsrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
VersTrade is het niet toegestaan om (een gedeelte van) de Website en/of Applicatie,
informatie op de Website en/of Applicatie of ander materiaal getoond op de Website en/of
Applicatie te verveelvoudigen, te kopiëren of op andere wijze openbaar te maken.


Vragen?


Heeft u na het lezen van deze disclaimer nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op
met de klantenservice van VersTrade via klantenservice@verstrade.nl of via het
contactformulier op de Website.