Cookiebeleid VersTrade B.V.


Artikel 1 Definities

Account het door Afnemer aangemaakte klantaccount op het Platform. Applicatie de Applicatie van VersTrade, te downloaden via de Appstore en de Google Playstore. Dit Cookiebeleid is van toepassing op alle versies van de Applicatie die te downloaden zijn. Gebruiker Alle personen die gebruik maken van de Website en Applicatie. Hieronder mede begrepen Leveranciers en (potentiële) Afnemers. Informatie Alle gegevens (waaronder persoonsgegevens) en informatie over Gebruikers die door VersTrade wordt verzameld, verwerkt en bewaard. Platform de online omgeving van VersTrade waarop Leveranciers hun Producten kunnen aanbieden en Afnemers Producten kunnen bestellen. Het Platform is eigendom van VersTrade. VersTrade VersTrade Nederland B.V., gevestigd aan de Computerweg 16, 3542 DR te Utrecht, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 77266560. VersTrade is eigenaar van het Platform en distributeur van geplaatste bestellingen.

Website: www.verstrade.nl

Indien de met hoofdletters geschreven woorden niet in dit Cookiebeleid worden gedefinieerd,
worden ze gedefinieerd in de Privacyverklaring VersTrade B.V.


Artikel 2 Het gebruik van cookies

VersTrade maakt middels de Website en online Applicatie gebruik van cookies. Een cookie is
een klein bestandje dat met de pagina’s op de Website en/of Applicatie wordt meegestuurd
en door je browser op je harde schijf van uw computer, laptop, mobiele telefoon, smartwatch,
tablet of andere apparatuur wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen Informatie kan bij een
volgend bezoek weer naar de servers van VersTrade teruggestuurd worden.
In dit cookiebeleid wordt beschreven van welke cookies VersTrade gebruik maakt via de
Website en online Applicatie. Ook leest u in dit cookiebeleid waar de cookies voor worden
gebruikt.


Artikel 3 Toestemming

Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming vereist. Deze toestemming dient u
te geven indien u gebruik wilt maken van de Website en/of Applicatie. Deze toestemming
geeft u middels de cookiemuur op de Website en/of Applicatie.


Artikel 4 Gebruikte cookies en doelstellingen

VersTrade gebruikt de volgende type cookies:
1. Functionele cookies: deze worden gebruikt om de Website en/of Applicatie beter te
laten functioneren en het gebruiksgemak te vergroten. Zo slaat VersTrade
bijvoorbeeld inloggegevens op en de inhoud van uw winkelmandje.
Voor deze cookie wordt uw toestemming gevraagd. Zonder uw toestemming worden
deze cookies niet geplaatst.
2. Geanonimiseerde analytische cookies: deze cookies zorgen ervoor dat telkens
wanneer u een Website bezoekt en/of de Applicatie gebruikt er een anonieme cookie
wordt aangemaakt. Deze cookies weten of u al eerder gebruik heeft gemaakt van de
Website en/of Applicatie. Deze cookie wordt enkel gegenereerd bij uw eerste bezoek
aan de Website en/of Applicatie. Bij volgend bezoek wordt er gebruik gemaakt van de
bestaande cookie. Geanonimiseerde analytische cookies dienen voor statistische
doeleinden. Daarmee kan VersTrade de volgende Informatie verzamelen:
a. Het aantal unieke bezoekers
b. Hoe vaak bezoekers de site bezoeken
c. Welke pagina’s er bekeken worden
d. De tijd dat bezoekers een pagina bezoeken
e. Welke pagina bezoekers bekijken voordat zij de Website en/of Applicatie
verlaten.
Voor deze cookie wordt uw toestemming gevraagd. Zonder uw toestemming
worden deze cookies niet geplaatst.
3. Analytische cookies: deze cookies zorgen ervoor dat telkens wanneer u een Website
bezoekt of Applicatie gebruikt er een cookie wordt aangemaakt. Deze cookies weten
of u al eerder gebruik heeft gemaakt van de Website en/of Applicatie. Deze cookie
wordt enkel gegenereerd bij uw eerste bezoek aan de Website en/of Applicatie. Bij
volgend bezoek wordt er gebruik gemaakt van de bestaande cookie. Analytische
cookies dienen voor statistische doeleinden. Daarmee kan VersTrade de volgende
Informatie verzamelen:
a. Welke pagina’s u heeft bekeken
b. Hoeveel tijd u heeft besteed aan het bekijken van bepaalde pagina’s.
c. Welke pagina u het laatst heeft bekeken voordat u de Website of Applicatie
heeft verlaten.
Voor deze cookie wordt uw toestemming gevraagd. Zonder uw toestemming worden
deze cookies niet geplaatst.
4. Eigen Tracking Cookies: hierdoor kan VersTrade te weten komen of u naast de
Website ook andere websites uit ons netwerk heeft bezocht. Het profiel dat middels
deze informatie wordt opgebouwd is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres
en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat
getoonde advertenties zo veel mogelijk relevant zijn voor u. Voor deze cookie wordt
uw toestemming gevraagd. Zonder uw toestemming worden deze cookies niet
geplaatst.
5. Tracking Cookies van anderen: met deze cookies wordt bijgehouden welke websites
u bezoekt op internet. Middels deze cookies wordt er een persoonlijk profiel
opgebouwd. Dit profiel is ook niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en
dergelijke, maar dienen enkel om advertenties af te stemmen op uw profiel. Voor
deze cookie wordt uw toestemming gevraagd. Zonder uw toestemming worden deze
cookies niet geplaatst.
6. Social media Related Cookies: middels deze cookies kan social media zoals
Facebook, YouTube en LinkedIn registreren welke artikelen en pagina’s u deelt via
social media. Deze kunnen ook Tracking cookies bevatten die uw surfgedrag volgen.
Voor deze cookie wordt uw toestemming gevraagd. Zonder uw toestemming worden
deze cookies niet geplaatst.
7. Site Improvement Cookies: hiermee kan VersTrade verschillende versies van een
pagina testen om in kaart te brengen welke pagina het best wordt bekeken. Voor
deze cookie wordt uw toestemming gevraagd. Zonder uw toestemming worden deze
cookies niet geplaatst.


Artikel 5 Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die verzameld
worden middels het plaatsen van cookies op grond van de privacywetgeving. Zo heeft u een
inzagerecht, recht op rectificatie, het recht om vergeten te worden, het recht op beperking,
het recht op bezwaar en het recht op dataportabiliteit. Wat deze rechten inhouden vindt u in
de Privacyverklaring van VersTrade.


Artikel 6 Indienen van een verzoek

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten op grond van de privacywetgeving en u dus
een verzoek wilt indienen op basis van artikel 5, kunt u dit verzoek per e-mail versturen aan
klantenservice@verstrade.nl of via het contactformulier op de Website.
VersTrade zal zo spoedig mogelijk reageren op uw verzoek en doet dit uiterlijk binnen een
maand nadat u uw verzoek heeft ingediend. Mocht VersTrade onverhoopt meer tijd nodig
hebben om op uw verzoek te reageren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.


Artikel 7 Cookies blokkeren en verwijderen

U kunt cookies ook ten alle tijde zelf eenvoudig verwijderen en blokkeren via de instellingen
in uw internetbrowser. U kunt ook in de instellingen van uw internetbrowser aangeven welke
cookies wel en welke cookies niet geplaatst mogen worden. U kunt tevens de instellingen
wijzigen zodat u een bericht ontvangt wanneer er een cookie wordt geplaatst.
Wanneer u geen cookies wilt, kan VersTrade niet garanderen dat de Website en Applicatie
naar behoren werkt. Mogelijk gaan er functies verloren of kunt u de Website en Applicatie
niet meer bezoeken. Het weigeren van cookies betekent ook niet dat u helemaal geen
advertenties meer te zien krijgt, deze advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op
uw interesses.


Artikel 8 Uitlezen van informatie zonder cookies

VersTrade leest ook informatie uit uw internetbrowser en Apparaat zonder dat er een cookies
worden geplaatst. VersTrade verzamelt bijvoorbeeld (technische) eigenschappen van uw
apparaat en software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen,
geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en de door u gebruikte beeldschermgrootte. Deze informatie
wordt gebruikt om uw surfgedrag te kunnen volgen en de diensten van VersTrade beter op
uw gebruikt te kunnen afstemmen.


Artikel 9 Wijzigingen

Indien dit Cookiebeleid wordt gewijzigd, wordt deze bekend gemaakt via de Website en/of de
Applicatie van VersTrade.


Artikel 10 Vragen?

Heeft u na het lezen van dit Cookiebeleid nog vragen of opmerkingen omtrent het gebruik
van cookies en de Informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, verwerkt en
bewaard, neem dan contact op met de klantenservice van VersTrade via
klantenservice@verstrade.nl of via het contactformulier op de Website.